Velkommen til Åpen Dag på OPG – se video her!

Les mer

Besøk av Margot – kristen brasilianer med en sterk historie

Onsdag 23.12 hadde vi gleden av å få besøk av et menneske med en helt spesiell historie hun ønsket å dele med oss. Hun ble utsatt for en tragisk ulykke… View Article

Les mer

Julegrøt og gaver i storefri

Fredag 19.11 stilte klasse 3C opp med julegrøt til alle på OPG. Anledningen var, som i fjor, at Internasjonal Kommunikasjonslinjen samler inn gaver til Fattighuset. Elevene var utkledd som nisser,… View Article

Les mer

Vinnerne av Abelkonkurransen 2016

Da har OPG gjennomført årets nasjonale matematikkonkurranse. Mange elever var med og gjorde en veldig god innsats med et relativt vanskelig oppgavesett. Årets vinnere ble: Tamtaram – 3. plass: Embla Størdal,… View Article

Les mer

Besøk av prest i 3C – religion og etikk

Fredag 11.11 var vi så heldige å få besøk fra en prest i religionstimene. Det var en av klassens elever som hadde kontaktet ham, og Olaf Kind stilte mer enn… View Article

Les mer

Spennende fagdag i matematikk for hele OPG

Torsdag den 3.11 var det en rekke spennende tilbud for våre lærere på Universitetet i Oslo. I og med at OPG ønsker å ha motiverte og faglig oppdaterte lærere sendte… View Article

Les mer
Nyhetsarkiv

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 19.800 pr. elev for skoleåret  2016/2017.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.500.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.