Viktig informasjon om ferieavvikling og skolestart

OPG ønsker alle elever, foreldre, ansatte og andre samarbeidspartnere en riktig god sommer. Fra og med 3.juli er kontoret stengt, men vi er tilgjengelige på telefon og mail. Ringetiden er… View Article

Les mer

Flotte eksamensresultater på OPG

Vi på Oslo Private Gymnasium kan for skoleåret 2016-2017 notere oss et strålende karaktersnitt på eksamen. Elever og lærere har samarbeidet godt, og dette gir resultater. Karaktersnittet på skriftlig eksamen… View Article

Les mer

Angående nye vitnemål

Vitnemål må sendes til samordna opptak senest 1.juli. Det er derfor viktig at elever med privatisteksamener som ønsker nytt vitnemål leverer disse snarest slik at vitnemålet er klart i god… View Article

Les mer

Viktig informasjon om eksamen og avslutning av skoleåret

Samtlige trinn vil få beskjed om skriftlig trekk fredag den 12. mai klokken 9.00. Det er ordinær skole etter det. Det vil bli arrangert ekstra fagdager i fagene elevene kommer… View Article

Les mer

Vellykket innsamling til kreftaksjonen på OPG

Våre elever har virkelig stått på. I år havnet OPG på 3.plass i vårt distrikt med antall innsamlede kroner til årets kreftaksjon. Her på OPG må elevene bruke fritiden til denne… View Article

Les mer

Åpen Dag på OPG: Tirsdag 24.januar kl. 14 -18.30

Oslo Private Gymnasium ble i 2016 kåret til Norges beste studiespesialiserende skole. Dette var en skoleundersøkelse der alle videregående skoler i Norge ble undersøkt i forhold til blant annet karaktersnitt inn… View Article

Les mer
Nyhetsarkiv

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2016/2017.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.