1aret

Skolerute 2016-2017

Skolerute 2016-2017

Måned Aktiviteter Dato og Tid Uke
August Skolestart Torsdag 18 august 33
VG1 Kl. 12
VG2 + VG3 Kl. 10
September Utflukt VG1 Tors 1- Fre 2 sept 36
Idrettsdag Tirsdag 13 sept 38
Oktober Høstferie Man 3 okt – fre 7 okt 40
Foreldremøter i Vika Atrium Konferansesenter Tirs 13 oktober kl. 18 (VG1) 41
Tirs 18 okt kl. 18 (VG3)
Tors 20 okt kl. 18 (VG2)
42
Desember Tentamen
Tentamensplan kommer senere
Fom 1. desember 49-51
Vaskedag og julegudtjeneste Fredag 16 desember 51
Juleball Mandag 19. desember 51
Juleferie Tirsdag 20 des – tom 2.1.2017 52-1
Januar Første skoledag etter nyttår Tirsdag 3. januar 2
Terminsavslutning Onsdag 11 januar 3
Utdeling av karakterer Torsdag 19 januar 4
Åpen dag Tirsdag 24. januar 3
Februar Skidag Mandag 6. februar 6
Vinterferie Mandag 20. – fredag 24. 8
Mars 13
April  Første del av påsketentamen  1. april 7. april
Påskeferie Mandag 10. tom tirsdag 18.april 15 – 16
 Siste del av påsketentamen  Onsdag 19. april til onsdag 26.
 Mai Offentlig fridag 1.mai 18
Off.høytidsdag 17.mai 20
Kristi Himmelfartsdag Torsdag 25. 21
Skriftlig eksamen starter rett etter 17.mai
Juni Eksamen Info kommer senere
Siste skoledag Torsdag 22.juni 25

Elever og foresatte oppfordres til å følge med på www.opg.vgs.no for å holde seg oppdatert.

OFF.EKS.DAGER MUNTLIG EKSAMEN IKKE FASTSATT

 

Eksamensordningen:

VG1: Ca. 1/3 av elevene trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen
VG2: Alle elevene skal opp i enten skriftlig eller muntlig eksamen.
VG3: Alle elevene skal opp i norsk skriftlig hovedmål + to trekkfag skrift. og en muntl. eks.

Skolestart:

Skolestart 17-18 : torsdag 17. august
OPG følger skolesjefen i Oslo hva angår ferier med unntak av juleferie og sommerferie, klick her

Elever og foresatte oppfordres til å følge med på www.opg.vgs.no for å holde seg oppdatert.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2016/2017.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.