Lærere

Undervisningspersonale OPG 2017 -18

Navn Fag E-mail
Hans Christian Bang Geografi, biologi, matematikk, naturfag. hans.christian.bang@opg.vgs.no
Marte Fritzen Buan Samfunnsfag, spansk. marte.buan@opg.vgs.no
Knut Eric Elstad Norsk, geografi. knut.eric.elstad@opg.vgs.no
Caroline Grimsgaard Samfunnsøkonomi, matematikk, geografi. caroline.grimsgaard@opg.vgs.no
Ingebjørg Hansen Engelsk ingebjorg.hansen@opg.vgs.no
Sara Irgens Historie sara.irgens@opg.vgs.no
Kristine Kvisli Norsk
Thea Lauritzen Kroppsøving thea.lauritzen@opg.vgs.no
Paul Llewellyn Engelsk, samfunnsøkonomi paul.llewellyn@opg.vgs.no
Kristian Nauste Matematikk, kjemi kristian.nauste@opg.vgs.no
Robert Mardoff Nielsen Matematikk, fysikk robert.nielsen@opg.vgs.no
Judy Ott Engelsk, politikk og menneskerettigheter. judy.ott@opg.vgs.no
Sven Erik Rise Rektor. Fransk ,religion. sven.erik.rise@opg.no
Camilla Skarestad Norsk, fransk. camilla.skarestad@opg.vgs.no
Eivind Skjervum Medie – og informasjonskunnskap, matematikk. eivind.skjervum@opg.vgs.no
Øyvind Soldal Kjemi, naturfag, kroppsøving. oyvind.soldal@opg.vgs.no
Frode Stokke Assisterende rektor. Norsk. frode.stokke@opg.vgs.no
Marianne Telle Religion,  sosiologi og sosialantropologi, samfunnsfag. marianne.telle@opg.vgs.no
Pål Tidemann Økonomi og ledelse, økonomistyring
Kristin Tónay Spansk, engelsk. kristin.tonay@opg.vgs.no
Annette Vonberg Tysk annette.vonberg@opg.vgs.no
Adrian de Vries adrian.de.vries@opg.vgs.no
Lillian Wellén Tysk, daglig leder. wellen@opg.vgs.no
Sebastian Winther Larsen Naturfag, geografi s.winther.larsen@gmail.com

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2016/2017.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.