Lærere

Undervisningspersonale OPG 2015 -2016

Navn Fag E-mail
Hans Christian Bang Geografi, biologi, matematikk, naturfag. Klassestyrer i 1C hans.christian.bang@opg.no
Marte Fritzen Buan Samfunnsfag, spansk. Klassestyrer i 1B marte.fritzen.buan@opg.no
Knut Eric Elstad Norsk, geografi knut.eric.elstad@opg.no
Caroline Grimsgaard Samfunnsøkonomi, matematikk, geografi. Klassetyrer i 3B caroline.grimsgaard@opg.no
Sara Irgens Historie sara.irgens@opg.no
Kristine Kvisli Norsk
Lars Erik Heidem Kjemi, matematikk
Ingebjørg Hansen Engelsk Klassestyrer i 2A ingebjorg.hansen@opg.no
Robert Mardoff Nielsen Matematikk, fysikk robert.nielsen@opg.no
Kristian Nauste Matematikk, kjemi kristian.nauste@opg.no
Judy Ott Engelsk, politikk og menneskerettigheter. Klassestyrer i 3C judy.ott@opg.no
Sven Erik Rise Fransk ,religion sven.erik.rise@opg.no
Camilla Skarestad Norsk, fransk. Klassestyrer i 2B camilla.skarestad@opg.no
Eivind Skjervum Medie – og informasjonskunnskap, matematikk. Klassestyrer i 3a eivind.skjervum@opg.no
Annette Vonberg Tysk annette.von.berg@opg.no
Øyvind Soldal Kjemi, naturfag, kroppsøving. oyvind.soldal@opg.no
Frode Stokke Norsk frode.stokke@opg.no
Marianne Telle Religion,  sosiologi og sosialantropologi. Klassestyrer i 2C marianne.telle@opg.no
Pål Tidemann Økonomi og
ledelse og økonomistyring
pal.tidemann@opg.no
Kristin Tónay Spansk, engelsk. Klassestyrer i 1A kristin.tonay@opg.no
Thea Lauritzen Kroppsøving thea.marie.lauritzen@opg.no
Paul Llewellyn Engelsk og samfunnsøkonomi paul.llewellyn@opg.no
Lillian Wellén Tysk lillian.wellen@opg.no
Sebastian Winther Larsen Naturfag, geografi  s.winther.larsen@gmail.com

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2016/2017.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.