Viktig informasjon om ferieavvikling og skolestart

82-e70d4d5bd0f3d584b1f18fe2dbcdf023

OPG ønsker alle elever, foreldre, ansatte og andre samarbeidspartnere en riktig god sommer. Fra og med 3.juli er kontoret stengt, men vi er tilgjengelige på telefon og mail. Ringetiden er tirsdager og onsdager mellom 11 og 13.

Kontaktpersonene i sommer er satt opp etter følgende plan:

Dato Kontaktperson Telefon E-mail
3- 7 juli Eva Cedergren 47413547 cedergren56@gmail.com
10 – 14 juli Frode Stokke 90752088 frode.stokke@opg.no
17-21 juli Lillian Wellen 91785605 wellen@opg.vgs.no
24juli – 4 august Sven-Erik Rise 93099970 svenerikrise@gmail.com

Kontoret er åpent fra og med 7.august.

Skolestart for lærere er tirsdag 15. august klokken 9.00

Skolestart for elever: Vg2 + Vg3: Torsdag 17.august klokken 10.00. VG 1: Torsdag 17.august klokken 12.00.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2016/2017.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.